SSK Kısayolları: iş kazası meslek hastalığı bildirim formu
İş Kazası Meslek Hastalığı e-bildirim İş Kazası Meslek Hastalığı e-bildirim

Olası bir SSK iş kazası meslek hastalığı e-bildirim için sadece 3 gün içinde sosyal sigortalar müdürlüğüne bildirim yapmakta hükümlü olan işveren bunun için dilenirse internet üzerinden de bildirim yapabiliyor.